Хүйтэн гинжний хайрцаг

Mongolia Balin Xianda хүйтэн агуулах

Mongolia Balin Xianda cold storage
Mongolia Balin Xianda cold storage

Datong Huayang Malina хүйтэн агуулах

Mongolia Balin Xianda cold storage
Mongolia Balin Xianda cold storage

Хэзон технологи (Тяньжин) үйлдвэрлэлийн бааз

Beijing Hengyuan Oriental Logistics cold storage

Haoliyou цэвэршүүлэх цех

Beijing Hengyuan Oriental Logistics cold storage

Шуудангийн цаг: 2022-03-14