Бээжингийн Дасин олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун цамхаг

Төслийн нэр: Бээжингийн Дасин олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун цамхаг ган баганын төсөл Байршил: Бээжингийн Дасин дүүрэг.
Төслийн тойм: ган багана нь хөндлөн багана ба H хэлбэрийн ган багана юм.Барилгын өндөр 78м, гангийн зарцуулалт 400 тонн.

West Tower of Beijing Daxing International Airport
West Tower of Beijing Daxing International Airport

Шуудангийн цаг: 2022-03-14